Partnereink:

raba uj logo

Rába Futómű Kft.

Borsodi_nagy logo

Borsodi Műhely Kft.

HNS_emblema_szns

HNS Műszaki Fejlesztő Kft.

UNIVERSITAS-Arrabona Kft.

 Gépipari tudományos Egyesület
Győri Szervezet 

Támogatóink:

nkth_logo

Nemzeti Innovációs Hivatal

JRET_HU

Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont

Széchenyi István Egyetem

Tech4Auto 2009 Sajtóközlemény

Image

Sajtóközlemény

IV. Tech4Auto Regionális Kutatás-Fejlesztési Konferencia és Szakkiállítás

2009. november 11-12., Győr

A Széchenyi István Egyetem laboratóriumi épületében negyedik alkalommal rendezik meg a Tech4Auto konferenciát és kiállítást, amely a résztvevők száma és a képviselt vállalati szegmensek alapján az évek során a régió első számú K+F rendezvényévé nőtte ki magát. Az idei esemény mottója - „Új korszak kezdetén” - kifejezi, hogy a gazdaság megújulását új vállalati szemlélet, új kutatási eredmények és korszerű eszközök segíthetik. Ezek elsajátítását, illetve megismerését támogatják a konferencián elhangzó előadások, valamint a kiállítók gazdag gép-, műszer- és szoftverkínálata.

A plenáris ülés dr. Szekeres Tamás rektor megnyitójával kezdődik, majd Simon Róbert Balázs, Győr alpolgármestere köszönti a konferencia résztvevőit. Yrjö Eskola, a Nokia Komárom Kft. igazgatója „Az egyetemek szerepe a Nokia fejlesztési stratégiájában” címmel tart előadást, ezt követően dr. Czinege Imre egyetemi tanár, a konferencia házigazdája a vállalati-egyetemi együttműködéseken alapuló KKK és IJTTR projekteket mutatja be. A konferencia folytatásaként a térség járműipari szakemberei külön szekciókban ismertetik az egyetemmel közösen végzett kooperációs kutatások eredményeit a járműfejlesztés, a végeselem-kutatás, a gyártási folyamatok, a méréstechnika, a vállalati kutatások és a megmunkálási technológiák területén.

A Tech4Auto konferenciát és szakkiállítást a győri egyetem Műszaki Tudományi Karának megújított laboratóriumi épületében rendezik, ahol egy helyre koncentrálódnak az előadások, a kiállításon szereplő cégek prezentációi és a nyitott laboratóriumi bemutatók. Ezáltal a látogatók egyszerre ismerkedhetnek meg a kutatási eredményekkel és azokkal a korszerű eszközökkel, amelyek a győri egyetem laboratóriumaiban, illetve a kiállítók standjain láthatók.

A konferencia rendezője a Széchenyi István Egyetem Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontja, szorosan együttműködve az Universitas-Győr Nonprofit Kft.-vel és a régió innovációfejlesztő és érdekképviseleti szervezeteivel. A rendezvényt a tudásközpont jelenleg futó projektjén keresztül támogatja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint az Universitas-Győr Nonprofit Kft.-nél folyó Kooperációs Kutató Központ projekten keresztül az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap.

A konferencia keretében a PANNON NOVUM Regionális Innovációs Ügynökség a K+F és innovációs pályázatokról, a regionális eseményekről, a Széchenyi István Egyetem PATLIB Központja a szellemi tulajdon védelméről tart tanácsadást. Első alkalommal rendezi meg az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a Tech4Auto részeként – az INNO-Tér Regionális Innovációs Kampány keretében – a Regionális Innovációs Napot, amely jó innovációs vállalati gyakorlatok bemutatásán túl a közelmúltban alapított Egyetemi Tudásmenedzsment Központ tevékenységében rejlő lehetőségekkel is megismerteti a cégek vezetőit, mérnökeit és menedzsereit.

A részvétel díjtalan. A részletes program elérhető a Tech4Auto honlapján (www.tech4auto.eu), ahol a rendezvényen készült sajtófotók és számos további hasznos információ is megtalálható.


Nyilatkozatok a IV. Tech4Auto konferencia és szakkiállítás küldetéséről

Dr. Czinege Imre egyetemi tanár, a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont elnöke:

„Az „Új korszak kezdetén” mottóval arra szeretnénk rámutatni, hogy a gazdasági válság után biztosan nem térünk majd vissza oda, ahol korábban voltunk. Akik a válsággal és az azt követő helyzet prognosztizálásával foglalkoznak, mindannyian egyetértenek abban, hogy egészen új időszak következik. Számos dolgon kell változtatnunk, nem csupán pénzügyi téren. Mind a konferencia, mind a szakkiállítás a válság hatásainak leküzdéséhez, a vállalatok kibontakozásához igyekszik segítséget nyújtani, felkínálva az egyetem partnerségét, s bemutatva a régióban eddig elért eredményeket.

Az elmúlt években összesen háromszáz látogató fordult meg a Tech4Auto programjain, s ez a szám azt mutatja, hogy a résztvevők köre a régió kis-, közép- és nagyvállalatainak teljes palettáját lefedi. Az előadásokban olyan technológiai, technikai újdonságokat jelenítünk meg, amelyek mindenki számára hasznosak lehetnek, ezzel párhuzamosan a kiállítás is egyre gazdagabb kínálattal várja az érdeklődőket, ahol a legkorszerűbb műszerek, szerszámok, szoftverek jelennek meg. Széles réteget tudunk tehát megszólítani, s az előbb említettek miatt egyetlen vállalatnak és vállalkozásnak sem érdemes elmulasztania a részvételi lehetőséget.”

Szilasi Péter Tamás, a Széchenyi István Egyetem stratégiai és fejlesztési igazgatója:

„Azok a vállalatok, amelyek kizárólag technológiai képességük érvényesítésére alapoznak, nagyon könnyen bajba kerülhetnek. Olyasmi ez, mint a piramisjátékban a rendszer legalján álló szereplők, akik azért buknak borzasztó sokat, mert nem tudnak maguk alá beszervezni senki mást. Gyakorlatilag a beszállítói rendszer is hasonló piramissá válhat – aki csak a gyártással foglalkozik, az nem lesz képes versenyben maradni. Minél nagyobb a verseny, minél kevesebb a termék, minél kisebb a piac, annál élesebb lesz ez a játék.

Ám az a képesség, amit a cégek járműipari beszállítóként megszereztek – hogy képesek minőségben, határidőre, megfelelő mennyiségben gyártani – borzasztó fontos lehet a jövőben. A kérdés az, hogy ezeket a képességeket mely más területen lehet még hatékonyan alkalmazni. Egyfajta sebességváltásra van szükség, amelynek első lépése, hogy egy kicsit megállunk, egy kicsit hátralépünk, és kielemezzük, hol és hogyan tudnánk még használni azokat a technológiai képességeket, amelyeket járműipari beszállítóként megszereztünk.

Ezért tartom fontosnak a mostani Tech4Auto konferenciát is, mert arra vonatkozóan mutat be kézzel fogható példákat, hogy miként integrálható egy üzem mindennapi tevékenységébe a tervezés, majd erre hogyan lehet ráépíteni a már meglévő kompetenciákat, például a minőségbiztosítás, vagy a gyártástervezés területén.”

Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, az Egyetemi Tudásmenedzsment Központ igazgatója:

„A győri egyetem jól kialakult vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ám eddig döntően a nagyobb cégek keresték az együttműködést a felsőoktatási intézménnyel, és ez fordítva is igaz. A válság hatásai miatt azonban a kisebb vállalkozások részéről is felmerült az igény a kutatás-fejlesztési lehetőségek kiaknázására, ezzel párhuzamosan az egyetem is nyitni kíván a kis- és középvállalkozói réteg irányába. A Tudásmenedzsment Központ kiemelt feladata, hogy a KKV-szektor regionális szereplőinek segítséget nyújtson a cégükben rejlő innovációs potenciál felismerésére, tájékoztatást adjon az egyetemi kutatási eredményekről, együttműködési lehetőségekről és ehhez kapcsolódóan támogatást nyújtson a fejlesztési projektek definiálásban és összeállításában. Ezt a célt szolgálják a Tech4Auto keretében tartott előadások, a Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség standjánál történő pályázati tanácsadás, valamint a záró kerekasztal-beszélgetés is. Utóbbi programpontot nyitott fórumként képzeljük el: szeretnénk, ha minden jelenlévő hozzászólna, feltenné kérdéseit, megosztaná a lehetséges együttműködésekre vonatkozó ötleteit, ezáltal is hozzájárulva, hogy valóban eredményesen záruljon a Regionális Innovációs Nap.

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. által az NKTH regionális pályázati forrásából finanszírozott INNO-Tér projekt keretében szervezett rendezvény jó alkalom a Tudásmenedzsment Központ számára is az információszerzésre; reményeink szerint kiderül, hol vannak még kiaknázatlan együttműködési területek, s milyen konkrét közös fejlesztési igények fogalmazódnak meg a vállalatok részéről.”


A IV. Tech4Auto Regionális Kutatás-Fejlesztési Konferencia és Szakkiállítás főbb témakörei

1. Plenáris ülés

Rektori és alpolgármesteri köszöntő

A Nokia Komárom Kft. mint kiemelt ipari partner előadása

A konferenciához kapcsolódó kutatási projektek bemutatása

2. Az Integrált Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer (IJTTR_08) bemutatása

Pályázat: Nemzeti Technológia Program

Időtartam: 2008. október 1. – 2012. március 31.

Vállalati forrás: 362 mFt; támogatás: 894 mFt; összesen 1,256 mFt projekt költség

Megvalósítók: Rába Futómű Kft., Borsodi Műhely Kft., HNS Műszaki Fejlesztő Kft.,
Széchenyi István Egyetem

3. A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK) bemutatása

Pályázat: Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.1.2-07/1-2008-0003)

Időtartam: 2008. június 1. – 2011. május 31.

Vállalati forrás: 400 mFt; támogatás: 400 mFt; összesen 800 mFt

Megvalósító: Universitas-Győr Nonprofit Kft. és 22 vállalati partner

Szakmai-tudományos támogató: Széchenyi István Egyetem

4. A két nagy projekt első éves kutatási eredményeinek bemutatása a

járműipar,

elektronika és informatika,

logisztika és infrastruktúra-fejlesztés témájában.

5. Szakmai szimpózium a végeselem technikák és a számítógépes modellezés témakörében

Ipari végeselemes szimulációk sokprocesszoros gépen

Járműipari problémák elemzése végeselem technikával

6. Regionális Innovációs Nap (Baross INNO-Tér)

Tájékoztatás, tanácsadás K+F pályázatokról

Sikeres innovatív vállalkozások bemutatása

Kerekasztal-beszélgetés a vállalatok és kutatóhelyek kapcsolatáról

7. Gép-, műszer- és szoftverkiállítás, laboratóriumi bemutatók

További információ:

Széchenyi István Egyetem, Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont

Témafelelős: Nagy Viktor

E-mail: nviktor@sze.hu

Telefon: +36 30 213 3633

Web: www.tech4auto.eu